Faglig baggrund

Praktisk uddannelse:
I perioden 1995 – 1999
Lager/Logistik medarbejder i et transportfirma
I perioden 2001 – 2007
Bogholder på Institution
Bogholder hos medievirksomhed
I perioden 2007 – 2008
Regnskabsansvarlig i dansk – svensk engrosfirma
Efterår 2008 selvstændig erhvervsdrivende.

Teoretisk uddannelse:
THX
Økonomiassistent
Erhvervsøkonomi
Personalejura
Engelsk på højt niveau
Tysk
Løbende deltagelse i relevante kurser